42b.一期10多處破爛矮樹帶

沿一座到七座十多處日久失修破爛矮樹帶洋洋大觀! 大家平時漏眼冇睇清楚 . . . 為何專業的承辦商可以就咁樣算數?

文章分類 *為無為, 啟勝, 園林, 重點個案 標籤:

發表迴響